Hvorfor velge ÉN målgruppe!

Tipsene i dette innlegget er hentet fra Etablering og klinikkdrift. Kort fortalt er dette et grundig kurs som hjelper deg til å lykkes som terapeut – og som tar for seg det viktigste innen etablering, drift og moderne markedsføring.

Hvorfor er det så viktig å velge ÉN målgruppe?

Mange vi snakker med ønsker å nå ALLE med sine behandlinger. De vil ikke ha bare én type pasienter. Kanskje er det fordi de er redde for å miste noen?

thinkstockphotos-637683624

For å nå ut med din markedsføring, må du ha et godt budskap, som du skal forsøke å spre til mange. Men hvordan skal du klare å ha et klart budskap hvis du ikke vet hvem du prater til, og hvordan skal du spre budskapet hvis du ikke vet hvor og hvordan du treffer dem?

Hvis du vet hvem du prater til, så vet du hva de er opptatt av, hva de liker, hva som motiverer dem og ikke minst hva som gjør at de bestiller det du ønsker.

Alle vet også at den beste reklamen for en terapeut er fornøyde pasienter. Dette kalles Word of Mouth, eller jungeltelegrafen på godt norsk. Hvordan få fornøyde pasienter? Jo, det får du ved å spesialisere deg mot én målgruppe, og så bli supergod på å behandle dem. Ta kurs, utdanninger, les bøker, snakk med andre og jobb hardt med dette! Det er dessverre ingen som klarer å bli supergod på alt!

Når du har funnet din målgruppe, blir jobben med å markedsføre deg veldig mye enklere. Du kan fokusere på dette på nettsidene. Du kan ha kurs, oppskrifter, blogg, video, skrive artikler, nyhetsbrev osv. som formidler dette på en god måte. Du kan (bør) også ha foredrag og/eller Webinar. Etter kort tid vil du oppdage at andre ser på deg som en ressursperson eller til og med en ekspert! Og med en god innsats, så er det faktisk det du har blitt! Du trenger ikke å gjøre alt dette, men velg ut det du føler passer best til deg og fokuser på å gjør det kjempebra.

Det er ikke nok å bare ha én målgruppe. Du må ha en målgruppe som er definert klart og tydelig. Det er ingen som kan ha ALLE som målgruppe, kanskje med unntak av internasjonale giganter som Coca Cola?

Bli kjent med målgruppen din

Hvem er de? Hvor er de? Hva gjør de? Hvilke interesser har de? Kanskje kan du komme frem til om de har et bestemt kjønn, alder, utdanning, yrke, inntekt osv. Det er også viktig å vite hvilke problemer/behov din målgruppe har.

Mange har god nytte av å gjennomføre markedsundersøkelser mot sin målgruppe, for å bli bedre kjent med dem og nettopp avdekke behov. Kanskje finner du ut grunnen til hvorfor de ikke ønsker å ta den behandling du tilbyr? Kanskje vil de ha et mer langvarig opplegg, og ikke raske/dårlige løsninger?

Google Skjemmer er en god løsning for å lage markedsundersøkelser (du lærer hvordan i Etablering og klinikkdrift).

Noe annet du lærer i kurset er å lage en avatar. Du kan også søke etter dette på Internett siden det har blitt ganske vanlig i moderne markedsføring.

Og så skjer det noe rart..

Når du nå markedsfører deg mot DIN målgruppe, vil du få mange flere pasienter enn når du forsøker å nå alle. Det er fordi du dekker et konkret behov hos dem. I tillegg vil du få flere henvendelser fra de som er utenfor målgruppen. Totalt sett mange flere enn når du forsøkte å nå alle. Er ikke det bra?

Og hva tror du skjer når noen søker på Google etter problemer knyttet til den målgruppen du har spesialisert deg på? Her vil kanskje du dukke opp? Hvordan ligge høyt oppe i slike treff (organiske) vil du også lære på etableringskurset.

 

Fagdager for terapeuter

13-14 april arrangerer vi Fagdager for terapeuter. Dette er åpent for alle terapeuter, veiledere og coacher som har lyst til å lære mer om det å lykkes.

Et av temaene her er markedsføring og vi vil snakke mye om målgruppe. Hvis du ikke har mulighet til å komme til Tønsberg, så fungerer det veldig bra å følge samlingen live via vårt HD-TV-system (Webinar med høy kvalitet). I tillegg får du også tilgang til opptak i 3 måneder.

I tillegg vil vi komme litt inn på GDPR. Den 25. mai trer den nye Personvernforordningen i kraft (GDPR på engelsk). Denne vil gjelde alle som behandler personopplysninger og har som hensikt å styrke personvernet. Hva betyr dette for deg som er terapeut? Hva med e-postlistene dine, kan du bruke de etter 25. mai?

Ring oss for studieveiledning på 33 61 10 90

Fra syk til frisk i Gudbrandsdalen

Rita bor langt opp i Gudbrandsdalen, hvor hun har tatt over en gård og en seter. Hun har foretatt en markedsundersøkelse, og selv langt der oppe er det mange kronisk syke som trenger hjelp til å få bedre helse. Hun studerer nå ernæringsterapi og er allerede i gang med egne pasienter.

Rita har selv vært alvorlig syk med både tykktarmskreft og cøliaki. Hun har alltid vært interessert i mat, men det var først når hun ble syk at hun virkelig fikk lyst til å studere ernæring.

 

Les mer om kostholdsveileder og ernæringsterapi. 1. oktober lanserer vi kurset etablering og klinikkdrift, hvor du kan lære det du trenger for å finne ut hva slags terapeut du skal bli, og ikke minst hvordan lykkes.

Hvordan utvikle en unik forretningsidè for din klinikk?

Et viktig utgangspunkt for en fremgangsrik og lønnsom klinikk er en gjennomarbeidet forretnigsidè. Dessverre er det mange terapeuter som starter opp med litt for lite forarbeid, og kanskje gjør nettopp dette det vanskeligere å lykkes.

Hvordan utvikler du en forretningsidè?

Forretningsideen skal i korte trekk fortelle hva du skal tjene penger på. Den skal for eksempel inneholde:

  • Hvem er du/klinikken?
  • Hvilke behov tar vi sikte på å dekke hos klientene? (hva leverer du av tjenester/proddukter)
  • Hvem er din(e) målgruppe(r)
  • Hvorfor skal klientene velge nettopp deg? (hva er din unike spisskompetanse)

Når du skal skrive din forretningsidè, så bør du ta utgangspunkt i:

  • Tilpasninger til ulike trender og/eller behov i samfunnet. For eksempel nye behandlingstilbud eller ulike tjenester du ser det er behov for.
  • Konkrete behov i ditt nærområde.
Markedsundersøkelse

En markedsundersøkelse kan gjøres enkelt og vil gi deg mye nyttig informasjon.

En måte å få informasjon om behovet på, er å gjennomføre en markedsundersøkelse. Den kan bestå av noen få spørsmål, og du kan få inn svarene ved å gå dør til dør eller bruke Facebook/e-post.

En markedsundersøkelse gir deg også en unik mulighet til å få kontakt med dine første klienter. Du passer jo selvfølgelig på å få tak i e-postadressene til de som deltar i undersøkelsen.

Et eksempel på en forretningsidè:

Terapeut Svendsen skal gi gamle og unge et rikere og sunnere liv gjennom profesjonell behandling ved bruk av soneterapi og akupunktur. Vi vil legge vekt på å gi våre klienter en følelse av at de blir sett og hørt. Vi skal bruke god tid på hver klient i hyggelige og profesjonelle lokaler.

Forretningsideen må formuleres skriftlig, helst kort (ca 2-3 setninger). Du må jobbe lenge med forretningsidèen, forsøke ulike formuleringer og helst vise den til mange for å få feedback.

”The best way to have a good idea is to have a lot of ideas”

Linus Pauling

Husk også at etter du har skrevet ned din unike idè, må du passe på å etterleve denne. Fortell om denne til kundene, informer på hjemmesiden din og ta den gjerne med i annonser og andre trykksaker.

Noen flere tips om en overbevisende forretningsidè

Den viktigste nøkkelen til suksess er fornøyde klienter, ikke kun fantastiske produkter eller behandlingstilbud. Du må derfor ha stor fokus på å finne ut hvordan du kan få fornøyde klienter. Dette høres kanskje selvfølgelig og enkelt ut, men er både vanskelig og ikke minst viktig.

Husk at du må fremheve dine unike løsninger.

I kurset Klinikkdrift vil du kunne lære mer om hvordan du formulerer en forretningside, og etter hvert utikler en forretningsplan. Du vil også lære om hva du har lov til å skrive og ikke skrive i markedsføringen av din klinikk.

Les mer om klinikkdrift her.