Soneterapi – velvære, forebygging eller kurativ terapi?

Terje har jobbet med soneterapi siden 1982. Han har vært medlem av sosial- og helsedepartementets referansegruppe for alternativ medisin og nestleder i SABORG (Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner).

Soneterapi – det ligger vel i navnet, –terapi. Likevel er det nyanser i hvordan terapi tolkes og utføres. Noe er kulturelt betinget og det avhenger av hvilken intensjon terapien er ment å ha og hvordan den utøves. Her finnes det ikke noe fasitsvar. Som på så mange andre spørsmål, avhenger svarene av utgangspunktet man har, og det kan være flere svar som er riktige.

Mange naturmedisinske terapiformer har sitt opphav i østlige kulturer. Her er formålet oftere forebyggende behandling enn i vestlige kulturer hvor formålet vanligvis er kurativ behandling. Derfor gjør dette naturlig nok utslag i hvordan de forskjellige terapiformer utøves. For å illustrere dette nevner jeg et eksempel fra en reise jeg hadde til Østen: Jeg fikk spørsmål fra en bekjent innfødt om jeg ønsket soneterapi, men den som spurte lo samtidig og sa «Du ville vel bare begynne å le. Det du driver med er terapi. Det vi driver med her er bare fotmassasje». Dette stemmer med det inntrykket jeg har om hvordan soneterapi ofte utføres. Slik mange jobber har terapien mer en forebyggende effekt og ikke så kurativ effekt som jeg mener at soneterapi kan ha. Det er ikke dermed sagt at det er feil å jobbe forbyggende. Det er vel slik at det er forebyggende vi burde arbeide. Men slik jeg oppfatter situasjonen, er det pr i dag en illusjon i dagens samfunn.

En plansje av soner for ilio-sakralleddet

De første sonekartene var veldig «grove» i soneinndeling.  I noen sonekart har enkelte soner tilsynelatende uforholdsmessig stor plass i forhold til det organet sonen representer. En mulig forklaring kan kanskje forstås i lys av en historie jeg har fra en tidligere kollega: Han reiste til en tidligere østtysk by preget av høy luftforurensning. Dette for å lære mer om luftveisplager som skyldes luftforurensning. Han mente å registrere lunger «overalt», og de plagene som skyltes lungeproblematikk virket å strekke seg langt utover det han oppfattet som lungene. Dette kan forklare hvordan enkelte organer i noen kart kan få uforholdsmessig stor plass. Likeledes kan enkelte kulturers fokus og plager gjenspeile hvordan deres sonekart ser ut.

Gjennom de siste 50 årene har det av bl.a. Charles Ersdal (1), og senere av hans etterkommere, blitt gjort et systematisk arbeid for å gjøre sonekartene mer nøyaktige. Dette har ført til betydelig større grad av nøyaktighet enn i de opprinnelige kartene, men også mer nøyaktighet enn i de kartene som er mest vanlige i verden i dag. Denne utviklingen har ikke stoppet, og stadig mer detaljerte kart ser dagens lys. Endringer i behandlingsmetodikk kommer selvfølgelig også av denne utviklingen. Videre ser vi også endringer fordi ny anatomisk/fysiologisk viten kommer til. Et eksempel kan være Antoine Louveaus oppdagelse av hjernens lymfesystem. (2) Dette ga en bedre forståelse av hvorfor så mange pasienter har behandlingsverdige soner på stortåa.

Soneterapi er en utmerket metode for å forebygge sykdom, men har også store muligheter innenfor kurativ terapi. For å kunne gjøre bruk av alle sider av soneterapiens fortreffelighet, er det viktig med en solid utdannelse og at denne vedlikeholdes.

Skrevet av Terje Varpe, hovedlærer for soneterapi.

Dersom du har en utdanning/kurs i soneterapi, kan du delta på samling/Webinar den 29-30 april.

Referanser:

  1. NOU:1998:21  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1998-21/id141407/sec7?q=ersdal#KAP6-3-23
  2. Antoine Louveau.  https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/lymphatic-vessels-discovered-central-nervous-system,   http://lymphaticnetwork.org/news-events/louveau-authors-papers-lymphatics

Økt kunnskap gir bedre innsikt og bedre resultater

Randi Nordvi  har i mange år drevet 1-2-3 klinikken i Sandvika. Samarbeid og tverrfaglig behandlingstilbud mener hun er blant ingrediensene som er nødvendige for å lykkes som terapeut. Ved skolen har Randi fullført ernæringsterapi og er stadig å se på faglige oppdateringer i soneterapi.

Randi, du var alt ferdig utdannet naturterapeut når begynte som student hos oss. Hva gjorde at du valgte å satse på nye studier, tross at du allerede var en veletablert terapeut?

«For det første så lærer jeg for eget utbytte. Økt kunnskap gir bedre innsikt og bedre resultater i behandling. Folk er i dag mer opptatt av hvilke kvalifikasjoner jeg har, enn det de var tidligere.»

Det er også viktig å huske av vi aldri blir utlærte. Vi må være ydmyke og åpne for nye tilnærminger og metoder for behandling.

Randi Nordvi

Randi Nordvi kombinerer flere ulike behandlingsmetoder.

«Naturmedisin har hatt en oppsving siden jeg startet, det er flere utøvere enn tidligere, og et bredere behandlingstilbud. Stadig flere benytter seg av naturmedisinske behandlingstilbud, enten for å supplere eller erstatte annen behandling. Det aller tydeligste tegnet på den økende anerkjennelsen av naturterapi som behandlingsform, er  kanskje mer bevisste klienter.

De som kommer til meg, vet mer enn tidligere og er mer bevisste og opptatte av å delta aktivt i behandlingen. Da er det en fordel å ha flere ben å stå på. Det å kunne vise at jeg er opptatt av  å oppdatere min kompetanse, og vite så mye som mulig om alle elementene i den behandlingen jeg tilbyr.

Hvorfor valgte du ernæringsterapi Randi?

«Jeg ville integrere ernæring i mitt behandlingstilbud. Jeg trengte å vite mer om ernæring for å forklare klientene mine hvordan det de spiste var med på å påvirke resultatene av behandlingen min. Naturterapi er helhetlig og holistisk tankegang. Hvordan kan man da behandle uten å ta i betraktning noe så grunnleggende som mat? Det er jo tross alt det drivstoffet vi tilfører kroppen daglig. Jeg opplever også at stadig flere er opptatte av og bevisste på hvordan det de spiser påvirker helsen deres.  De som kommer til meg er i alle aldere, og har alle typer plaget. Det de utover det har til felles, enten det er primærårsaken til at de oppsøker meg eller ikke, er at de sliter med fordøyelsen. Derfor spør jeg alltid og forsøker å kartlegge hvordan kost og ernæring er med å påvirke tilstanden deres.  »

Har du noen gode råd til andre studenter?

«Naturmedisin retter opp ubalanser, vi behandler altså ikke bare symptomer. Det tar lenger tid, og resultatene blir som regel bedre når pasienten selv er aktivt med. Igjen, det å lytte er en av grunnsteinene i alt arbeid med mennesker. Jeg opplever at mange kommer til oss nettopp fordi de føler at de ikke blir hørt hos lege eller annet helsepersonell. Slik at det å være bevisst på at kommunikasjon med pasienten er sentralt i alt arbeid med helse og avgjørende for en vellykket behandling.»

Du bruker også en del fotsoneterapi som støttebehandling. Hva mener du er fordelen med Ersdal-metoden som undervises ved TMS?

«Jeg er veldig fornøyd med utbyttet mitt av de faglige oppdateringene i soneterapi. Ersdal metoden er systematisk. Mange av punktene er de samme som jeg kjente til fra tidligere, men metoden er mer direkte og du lærer konkrete grepsteknikker som er veldig viktigere for å kunne maksimere resultatet av fotsonebehandlingen. Jeg kommer definitivt til å fortsette på de faglige oppdateringene.»

Naturmedisineren

Naturmedisineren

Naturmedisineren

Det finnes flere dyktige og vellykkede naturmedisinere i Norge, en av dem er Gunnar Johan Helliesen.

Du finner han i Brattåsveien 17 på Åsen, midt mellom Ullandhaug og Hillevåg i Rogaland. Der driver Gunnar Naturmedisineren, et privat heilpraktikerkontor. Heilpraktiker er en yrkestittel og betegnelsen på en naturmedisinsk profesjon med opprinnelse fra Tyskland .

Naturmedisinsk helsearbeid har som målsetning å avsløre mulige funksjonsforstyrrelser i den menneskelige organisme.  Ikke bare etter at du er blitt syk, men på et tidlig stadium,  før det utvikles en klinisk sykdom. Naturmedisin er kunnskap om hvordan man kan utnytte kroppens egen evne til selvhelbredelse. Naturterapeuten behandler derfor årsaken til sykdommen og ikke bare symptomene.

Hvem er det som kommer til deg for behandling ?

«Nei, det er helt vanlige mennesker med forskjellige typer plager. Hjerte og kar, fordøyelsesproblematikk og muskelsmerter er kanskje blant de vanligste årsakene til at mennesker kommer hit til meg.»

Hva er det som er viktig i en behandlingssituasjon?

«Det er viktigere å vite hvilken person som har sykdommen enn av vite hvilken sykdom personen har. Det er gjennom analyseverktøy og samtale med pasienten man kommer frem til et tilfredsstillende behandlingsalternativ.  Kommunikasjonen med pasienten er en av nervetrådene for å avdekke hva som er rett behandling. Symptomene taler også gjennom  samtalen jeg har med pasienten. Smerten er et symptom som er der for å beskytte. Det er et alarmtegn. Du kan sammenligne det med en bil hvor den røde varsellampen lyser. Den nytter ikke bare å ta bort varsellampen. Å skru den av løser ikke problemet, man må finne årsaken til hvorfor den lyser i utgangspunktet.»

Her på skolen har Gunnar ved flere anledninger deltatt på faglige oppdateringer i soneterapi.
Han forteller at faglige oppdateringer er viktige for han. Det å være aktiv i ett fagmiljø og å ha muligheten til å lære nye teknikker er virkemidler for å kunne forbedre behandlingstilbudet sitt ytterligere.

Norske naturterapeuter trenger et forum der man deler teknikker, kunnskaper og ideer. Det kan vi bli enda flinkere til her i Norge. Faglige oppdateringer er et eksempel på en slik arena.

Gunnar forteller at han mener samarbeid er nøkkelen i alt arbeid med helse.

«Vi må lære å dele, og å lære av hverandre. Det er viktig at vi i fellesskap og uten profesjonsstrid gjør det vi kan for å hjelpe mennesker som er syke. At vi sammen kan lete etter årsakene til lidelsene og gi mennesker et mangfoldig og seriøst terapitilbud»

Hva mener du er styrken til soneterapi, og hva kan someterapi gjøre?

«Virkningen av fotsoneterapien beror på den kjensgjerning at føttene inneholder såkalte ECIWO soner, som linker kybernetisk opp til for eksempel indre organer, blodårer eller hjernesentra. Fotsoneterapien kan brukes som selvstendig behandlingsform, eller i kombinasjon med andre terapiformer. Det er et godt alternativ for å behandle funksjonelle forstyrrelser i indre organer eller i tilfeller der pasienten har forstyrrelser som er forårsaket av manglende nervøs styring. Terapien virker også avspennende på mange typer  sene- muskel- og leddsykdommer. Fotsoneterapien er utmerket i kombinasjon med samtlige terapiformer i den tradisjonelle naturmedisinen»

Har du noen tips til andre som har lyst til å åpne praksis?

«Det er en del utfordringer knyttet til det å åpne praksis som man ikke umiddelbart tenker på. Det er ikke alltid nok å være en dyktig terapeut. Du må vite hvordan man driver en praksis og kunne markedsføre tilbudet ditt ut til et publikum. Det hjelper ikke om du er kjempedyktig i jobben du gjør hvis ingen vet hvor fantastisk du er.  Missforstå meg rett, det er absolutt ikke umulig å drive egen praksis. Det er både spennende og utfordrende, poenget mitt er at du må ta hensyn til mer enn det å være terapeut. Hvis du ikke er klar over det så kan du ende opp med å føle deg mislykket som terapeut. Uten at det egentlig er noe i veien med dine kvaliteter som behandler. »

Vi anbefaler:

Faglig oppdatering i soneterapi
Naturmedisinsk grunnutdanning

Fotsoneterapiens pionerer

Fotsoneterapi bygger på ideen om at bestemte deler av føttene gjenspeiler ulike deler av kroppen.  Ved å stimulere fotsoner kan terapeuten sette i gang kroppens egen evne til selvhelbredelse.

Kunnskap om fotsoneterapi kom til Europa via silkeveien med Marco Polo. I Europa er de første kjente nedtegninger fra en lege ved navn Ball fra Leipzig. På 1500-tallet beskrev han metoder som minner om moderne fotsoneterapi. Behandlingsformen har vært brukt lenge før man begynte å systematisere den slik vi kjenner den i dag, og lenge før den nådde det europeiske kontinentet.

Fotsoneterapi for over 5000 år siden

Veggmaleri fra Saqqara-pyramiden i Egypt (2330 f.kr)

Veggmaleri fra Saqqara-pyramiden i Egypt (2330 f.kr)

Indisk kultur har i over 5000 år plassert foten som selve symbolet på foreningen av alle universets deler.

Veggmalerier i Egypt viser hvordan befolkningen praktiserte en form for fotsoneterapi for allerede 4000 år siden. Det er for eksempel funnet veggmalerier og ristninger i og ved graven til Ankmahor i Saqqara, Egypt, som dateres helt tilbake år 2330 f.Kr.

I det Sør- Amerikanske Inka-imperiet behandlet de sine syke ved å massere de under føttene. Det var nettopp med inspirasjon og kunnskapsoverføring fra denne kulturen at den moderne soneterapien så sitt lys. Den amerikanske legen Dr. William H. Fitzgerald registrerte i sitt arbeid at de innfødte indianere behandlet sykdom ved stimulering av føttene. Dette var først på begynnelsen av 1900 tallet.

I boken ”Zone Therapy” beskriver han sine erfaringer med å dempe smerte ved trykk på reflekssoner. Boken kom ut allerede i 1917 i USA. Han brukte hendene og deres reflekspunkter til behandling. Arbeidet til den amerikanske legen inspirerte en annen lege ved navn Joe Shelby Riley.

Joe Shelby Riley arbeidet sammen med osteopat Eunice Ingham. De begynte å utvikle teorien om reflekssoner på hender og føtter. Ingham ble etter hvert den personen som arbeidet mest med disse teoriene. I 1938 utgav Eunice Ingham sin første bok, ”Stories the feet can tell”, hvor hun beskriver sine erfaringer og teorier. Senere kom boken ”Stories the feet have told”. Eunice Ingham døde i 1974. I ettertid har det blitt skrevet utallige bøker om fotsoneterapi og metoden er i dag en av de mest brukte innen naturmedisin.

ECIWO-biologi

Fotsoneterapi og mange andre analyse- og behandlingsmetoder innen naturmedisin benytter seg av prinsippene som vi finner innen ECIWO-biologi. Bokstavene i navnet står for: E = embryo, C = containing, I = information, W = whole, O = organism.

ECIWO betyr ganske enkelt at den første spiren til liv inneholder all informasjon om organismen. Akkurat som et frø inneholder all informasjon om det treet det engang skal bli. Hver lille celle inneholder informasjon om hele kroppen i cellekjernens DNA-kjede. Der finnes prototypene for alle organismens proteiner (byggstener).

Hver celle har i seg et embryologisk potensial til å utvikle en menneskekropp. Forskning innenfor kloning understøtter kunnskapen om at hver levende celle har potensiale til å skape en totalitet. Dette gjelder for planter, dyr og mennesker. Vi kan ta en liten stilk av en plante, sette i vann, og så plante den ut i jorden. Vi får så en lik plante som den vi tok stilken fra.

ECIWO-biologi er en ny biologisk teori som forklarer hvordan behandlingmetoder som fotsoneterapi og øreakupunktur kan virke. Hvordan man kan behandle hele kroppen ut fra en liten del og hvordan man kan kommunisere med en liten del av kroppen og få informasjon om dennes tilstand.

Charles Ersdal

Charles Ersdal

Charles Ersdal

Charles Ersdal (1939-1995) var mannen som for alvor videreutviklet og systematiserte fotsoneterapi. Etter å ha arbeidet som skipsbygger i mange år, ble han tvunget til å slutte på grunn av sykdom.

Jakten på gode behandlingsmetoder vekket hans interesse for alternativ medisin. Ersdal utdannet seg til naturmedisiner rundt 1970, og viet resten av sitt liv til arbeidet med videreutvikling og systematisering av soneterapi.

I tillegg til sin praksis i Kristiansand, så underviste han i Norge, Finland, Sverige, Russland og USA.

Med sitt mangeårige arbeid med å systematisere og nedtegne fotens soner, løftet han soneterapien opp på et høyt naturmedisinsk nivå.

Terje Varpe

Soner for indre organer

Soner for indre organer

Terje Varpe var en av Ersdals første uteksaminerte elever, og er blant de mest erfarne utøverne av metoden. I tillegg til å ha mer enn 30 års erfaring samarbeider han også tett med Charles Ersdals sønn, Robert Ersdal.

Han har fulgt opp tråden fra Charles arbeid og videreutvikler stadig metoden.  Stadig mer detaljerte kart over sonene blir utviklet.  Dette gjør at man kan oppnå betydelig bedre resultater ved behandling med soneterapi.

Vi er heldige å ha Terje Varpe som lærer i fotsoneterapi. Flere ganger i året arrangerer vi faglig oppdatering for soneterapeuter. Neste mulighet er 2-3 desember, og temaet denne gangen er lymfesystemet.

Les mer om våre studietilbud innen soneterapi:
Faglig oppdatering i soneterapi

Utdanning i soneterapi

Kilder:
http://en.wikipedia.org/wiki/Reflexology
http://www.nifab.no/behandlingsformer/soneterapi/bakgrunn
http://www.reflexology.co.nz/history